Khabarnak
Khabarnak
Samina Khawar Hayat PML-Q, Khawaja Saad, Farhat Abbas Shah, Khalid Baig Singer, Rubi Anam, Wajid Khan, Saleem Albela, Honey Albela and Sadaf Co Host in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Imran Khan, Master G, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sadaf, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Zaid Hamid, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sadaf, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Qaim Ali Shah, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Zainab Jamil, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Senator Kamil Ali Agha PML-Q, Khawaja Asif Saab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sadaf, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Shahid Khaqan Abbasi Sahib, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sadaf, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Danishwar Sahib, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sadaf, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Muhammad Talal Chaudhry PML-N, Sheikh Saab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Zainab Jamil, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Afat Iqbal, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Zainab Jamil, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Khan Saab, Mir Mohammad Ali, Zainab Jamil, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
John Kerry, Sadaf, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Mian Atta Muhammad Khan Maneka PML-N, Sheikh Rasheed, Maria Memon Anchor Person Geo News, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Zainab Jamil, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Danishwar Sahib, Ali Azmat, Fan, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Zainab Jamil, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Mian Saab, Masheer, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Zainab Jameel and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Julius Caesar, Brutus, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Sophia Mirza, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Shoaib Akhtar, Sheikh Rasheed, Zaid Hamid, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Sophia Mirza, and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Khursheed Shah, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Sophia Mirza, and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Mian Saab, Anwar Maqsood, General Saab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Alam Dad Laleka PML-N, Sheikh Saab, Waris Baig Singer, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Ashraf Ghani Saab, Har Fun Mola, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
General Saab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Saleem Albaila, Honey Albela and Hina in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Khawaja Saab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Saleem Albaila and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Saleem Safi Anchor Person Geo News, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Zainab Jameel and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Dr. Mehdi Hasan Columnist, Madiha Naqvi Anchor Person, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Saleem Albela and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Justice (R) Nasira Iqbal Former Judge LHC, Jawad Ahmed Singer, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Saleem Albela and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Masood Sharif Khan Khattak Former DG Intelligence Bureau, Wajahat Masood Analyst, Dr. Saad Bashir Malik Physiologist Experts, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Zainab Jameel and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Inamullah Khan Niazi IND, Sheikh Rasheed, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Zainab Jameel and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Wazir-e-Ala Punjab, Masheer, Mir Mohammad Ali, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Zainab Jameel and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Chaudhry Shujaat Hussain Sahab, Mushahid Hussain Syed Sahab, Farhat Abbas Shah, Lucky Dear, Rubi Anam, Hina and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.
Danishwar Sahib, Mir Ali Muhammad, Lucky Dear, Rubi Anam, Saleem Albaila, Zainab Jamil and Honey Albela in a latest and hilarious episode of Khabar Nak on Geo News and talk with Aftab Iqbal.